ΦΕΚ 3741/2022. Διορισμοί εκπαιδευτικών. Ανακοινώθηκε η απόφαση κατανομής θέσεων

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν.4589/2019 ( Α’ 13), σχολικού έτους 2021-2022.

Δείτε την απόφαση

Η απόφαση στο ΦΕΚ 3741 τ.Β’ (15-7-2022)