Ημερήσιο αρχείο: 22 Ιουλίου, 2022

Παράταση άσκησης καθηκόντων διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Θέματα παράτασης άσκησης καθηκόντων και αναπλήρωσης διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. στο άρθρο 373 του νέου νόμου 4957/2022.

Μονάδες συνθηκών διαβίωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ή μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Στον νέο νόμο 4957 (ΦΕΚ 141 Α’ 2022), και συγκεκριμένα στο άρθρο 372, δημοσιεύτηκε διάταξη σχετικά με τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ή μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Πανελλαδικές 2023. Η εξεταστέα ύλη για τα ΕΠΑΛ

Το ΦΕΚ 3876 τ.Β’ (21-7-2022) με την εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το 2022-2023.

Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ για το 2022-2023

Ανακοινώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οι Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2022-2023.