Ημερήσιο αρχείο: 18 Ιουλίου, 2022

Τοποθέτηση νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας τοποθετήθηκε ο κ. Γκουντούλας Κωνσταντίνος (ΠΕ 04.05). Ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 19 έως και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022.