Τοποθέτηση νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι πίνακες με τους νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας τοποθετήθηκε ο κ. Γκουντούλας Κωνσταντίνος (ΠΕ 04.05).

Οι νέοι Διευθυντές εκπαίδευσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 έως και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Δείτε την απόφαση