Ημερήσιο αρχείο: 13 Ιουλίου, 2022

Έλληνες του Εξωτερικού. Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και Μηχανογραφικό Δελτίο

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών από την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022.