Ημερήσιο αρχείο: 20 Ιουλίου, 2022

Αποτελέσματα για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Α’ Περιόδου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Προκήρυξη 1ΕΑ/2022. Προσωρινός αξιολογικός πίνακας και οδηγός για ενστάσεις

Ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την 21η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μέχρι και 2 Αυγούστου 2022 (έγινε ανακοινοποίηση), ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Αλλοδαποί – αλλογενείς. Αίτηση και Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι αλλοδαποί – αλλογενείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση – μηχανογραφικό από 21 Ιουλίου μέχρι και 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.