Πρότυπα – Πειραματικά. Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για το 2022-2023

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) κατά το σχολικό έτος 2022–2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ) ανά Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.).

Οι μη δεκτοί υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών δηλαδή από την Τετάρτη 20/7 και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 22/7 και ώρα 15:00 οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων κατά των πινάκων.

Οι οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 26/7 αποφαίνονται αιτιολογημένα, επί των ενστάσεων, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Δείτε τους πίνακες ανά Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). στον κόμβο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.