Επιμορφωτική Διημερίδα για τους/τις νέους/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης δράσεων επιστημονικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα των στελεχών Εκπαίδευσης, διοργανώνει διημερίδα με τίτλο: «Ενημέρωση νέων Διευθυντών/ντριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Κωδικός ΟΠΣ: 80271Δ22)

Η διημερίδα θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Ιουλίου 2022

  • από τις 09:00 έως τις 16:00 την Πέμπτη 21 Ιουλίου και
  • από τις 09:00 έως τις 16:55 την Παρασκευή 22 Ιουλίου,

μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex.

Σκοπός της διημερίδας είναι να ενημερωθούν οι νέοι/νέες Διευθυντές/ντριες του Υ.ΠΑΙ.Θ σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Το Πρόγραμμα της Διημερίδας

Για την απόφαση τοποθέτησης των νέων Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης , δείτε εδώ