Οριστικοποίηση τμημάτων ανά σχολική μονάδα σχολικού έτους 2022-2023

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β’ 2005), όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Για τα Γυμνάσια και για τα Γενικά Λύκεια οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας
    Εκπαίδευσης θα πρέπει να οριστικοποιήσουν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε όλες τις τάξεις ανά σχολική μονάδα το σχολικό έτος 2022-2023 έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.
  2. Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να οριστικοποιήσουν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε όλες τις τάξεις ανά σχολική μονάδα το σχολικό έτος 2022-2023 έως και την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Δείτε το έγγραφο