37ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2024

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 37ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) την Κυριακή 17 Μαρτίου 2024 σε διαφορετική ώρα έναρξης για κάθε τάξη συμμετεχόντων και συγκεκριμένα:

  • Γ’ Λυκείου: 09.00-12.00
  • Β’ Λυκείου: 12.30-15.30
  • Α’ Λυκείου: 16.00-19.00

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑΛ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών/τριών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διεξάγεται σε 3 φάσεις.

Στην πρώτη φάση οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται διαδικτυακά στις ώρες που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη αλλά και στη διαδικτυακή αίτηση συμμετοχής.

Θα ακολουθήσει δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν οι πρωτεύσαντες της Α’, Β΄ και Γ΄ Λυκείου της πρώτης φάσης. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον οι μαθητές και οι μαθήτριες που έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 90 και πάντως σε καμία περίπτωση λιγότεροι από 30 σε κάθε τάξη.

Στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού οι μαθητές/τριες εξετάζονται δια ζώσης γραπτά και στην συνέχεια προφορικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΧ ή στα γραφεία του πλησιέστερου Περιφερειακού τμήματος από Επιτροπή, την οποία θα ορίσει η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.).

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν μαθητές/τριες από αυτούς που θα κληθούν ή η προφορική εξέταση οδηγήσει σε αναδιάταξη των βαθμολογιών τότε θα κληθούν οι αμέσως επόμενοι/ες σε βαθμολογική επίδοση.

Μετά τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του Διαγωνισμού, η Ε.Ε.Χ. θα επιλέξει με κριτήριο την υψηλότερη βαθμολογία 15 μαθητές/τριες από τη Α’ Λυκείου, 15 μαθητές/τριες από τη Β’ Λυκείου και 15 μαθητές/τριες από τη Γ’ Λυκείου τους οποίους θα βραβεύσει με έπαινο σε ειδική τελετή.

Μετά τη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού επιλέγονται 8 μαθητές/τριες που εξετάστηκαν στα θέματα της Γ΄ Λυκείου και 3 μαθητές/τριες που εξετάστηκαν στα θέματα της Β’ Λυκείου και έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Επίσης επιλέγονται οι ισοβαθμήσαντες με τους προηγούμενους καθώς και όσοι μαθητές/τριες μετείχαν στην Ολυμπιακή Ομάδα του 2023.

Για τους μαθητές/τριες που θα επιλεγούν, η Ε.Ε.Χ. θα φροντίσει για την άσκησή τους στην τρίτη φάση στο τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ και στη συνέχεια για την επιλογή της τελικής ομάδας των τεσσάρων (4) μαθητών/τριών, μετά από εργαστηριακές και θεωρητικές εξετάσεις. Η ομάδα των τεσσάρων (4) μαθητών/τριών θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 56η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 30 Ιουλίου 2024 στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική δήλωση στην κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα της οποίας ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών:https://exams.eex.gr/

Για την εγγραφή του μαθητή στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού απαιτείται η συναίνεση τόσο του μαθητή, όσο και του κηδεμόνα του στους όρους του Διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό στη φάση της εγγραφής θα πρέπει να αποδεχτεί ο μαθητής και ο κηδεμόνας του τους όρους του Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στην κατάλληλη φόρμα που του γνωστοποιείται πριν την οριστικοποίηση της εγγραφής του.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη