Ημερήσιο αρχείο: 28 Μαΐου, 2024

Η εγκύκλιος για την οργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2024 στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

ΦΕΚ 2988/2024. Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2988 τ.Β’ (28-5-2024) ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων που αναφύονται κατά την ψηφιακή τήρηση του Βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ανακοίνωση τοποθετήσεων σε οργανικά κενά και προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν τοποθετήσεις, επανεξετάζονται από το ίδιο Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων τη Δευτέρα 03.06.2024. Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 31.05.2024

ΦΕΚ 3022/2024. Συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το ΦΕΚ 3022 τ.Β’ (28-5-2024), νέα τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/139828/Α5/6-12-2023 υπουργικής απόφασης με τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.). Οι αλλαγές αφορούν τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.