Ημερήσιο αρχείο: 24 Μαΐου, 2024

Νέα λειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος myschool για την ηλεκτρονική ενημέρωση για τη βαθμολογία μαθητών/τριών μέσω e-Parents

O/H Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας καλείται, αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση και ο έλεγχος της βαθμολογίας του μαθητικού δυναμικού, να οριστικοποιήσει τα δεδομένα, επιλέγοντας στην αρχική οθόνη το κουμπί «Οριστικοποίηση Βαθμολογίας»

Πανελλαδικές 2024. Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2024

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες και τις επιτροπές εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024