Ημερήσιο αρχείο: 11 Μαΐου, 2024

ΦΕΚ 2714/2024. Κατάταξη Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Το ΦΕΚ 2714 τ.Β’ (10-5-2024) με νέα τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/28-1-2020 Υ.Α. που αφορά στην κατάταξη τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης