Ημερήσιο αρχείο: 3 Μαΐου, 2024

Πανελλαδικές 2025. Αλλαγές και προσθήκες στους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και στα Επιστημονικά Πεδία

Το ΦΕΚ 2630 τ.Β’ (2-5-2024) με αποφάσεις σχετικά με αλλαγές και προσθήκες στους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και στα Επιστημονικά Πεδία, όπως θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025.