Ημερήσιο αρχείο: 20 Μαΐου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από τις 21-05-2024, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2024. Δελτίο εξεταζομένου. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση

Εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ για το 2024. Δελτίο εξεταζομένου και αναλυτικές οδηγίες για τους/τις υποψηφίους/ες ΕΠΑΛ για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.