Μηνιαίο αρχείο: Ιούνιος 2024

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

Η επιμόρφωση αφορά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των τετραμελών ομάδων δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού και η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.

Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την Α’ Φάση υποβολής ηλεκτρονικών εγγραφών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) για το 2024-2025

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την Α’ φάση υποβολής των ηλεκτρονικών εγγραφών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ.) για το σχολικό έτος 2024-2025.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2024-2025

Οι αποφάσεις με τους πίνακες με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών διδακτικών βιβλίων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση έως 04/07/2024 και ώρα 13:00, συμπληρώνοντας σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια, όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024. Βαθμολογίες, Υπολογισμός Μορίων και Στατιστικά

Δείτε τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το 2023-2024. Υπολογισμός Μορίων και στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων.

E-Εγγραφές. Αιτήσεις για εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και μετεγγραφή μαθητών/τριών σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ για το 2024-2025

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το 2024-2025

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε η συμπληρωματική προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση προτίμησής για τοποθέτηση ή συμπλήρωση ωραρίου σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025, μέχρι και την Παρασκευή 16.08.2024.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσκλήσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το 2024-2025. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 22-6-2024 έως και 28-6-2024 και ώρα 15:00.

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου 2024

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 19 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).