Ημερήσιο αρχείο: 10 Ιουνίου, 2024

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τα μέτρα προστασίας των μαθητών και μαθητριών από τον καύσωνα

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αναλυτικές οδηγίες και απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των συνεπειών από την ένταση της ζέστης, ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περιοχής.

Εγκύκλιος Προγραμματισμού Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου Γυμνασίων και Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των  Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για το 2024-2025.