Εγκύκλιος Προγραμματισμού Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025

Εγκύκλιος με τις Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των  Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για το σχολικό έτος 2024-2025

Δείτε την εγκύκλιο