Ημερήσιο αρχείο: 3 Ιουνίου, 2024

Εγκύκλιος για την οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024

Νομικό πλαίσιο, εξεταστικά κέντρα, εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και όλες οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024

Ημερίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη Φιλοζωία στα Σχολεία – Καλές Πρακτικές

Σκοπός της εν λόγω Ημερίδας είναι η παρουσίαση και προβολή δράσεων που υλοποίησαν σχολεία στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας 2024 ως Καλών Πρακτικών και η διάχυση αυτών στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος εκπαιδευτικών – πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από 01.09.2024 έως 31.08.2026

Η πρόσκληση αφορά την κάλυψη σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων «eTwinning», για την περίοδο από 01.09.2024 έως 31.08.2026.