Εγκύκλιος για την οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024

Η εγκύκλιος με το νομικό πλαίσιο, τα εξεταστικά κέντρα, την εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και όλες τις λεπτομέρειες για την οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024

Δείτε την εγκύκλιο


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: