Ημερήσιο αρχείο: 27 Μαΐου, 2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ για το 2024-2025 (συνεχής ενημέρωση)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025. Όλες οι αποφάσεις