Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το 2024-2025 και το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Ενημερωτική εγκύκλιος ενόψει έκδοσης της πρόσκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025 και το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου και στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών, ώστε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος 2024-2025 και το ημερολογιακό έτος 2025 του Νοτίου Ημισφαιρίου ή επιθυμούν τη λήξη της απόσπασής τους.

Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν την παράταση απόσπασής τους:

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση παράτασης απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα οποία και μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload), πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης παράτασης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode-aitisi.sch.gr ).

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-01-2024 μέχρι και 26-01-2024 και ώρα Ελλάδος 14:00.

Εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την παράταση απόσπασής τους:

Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την παράταση απόσπασής τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, υποβάλλουν αίτηση λήξης της απόσπασής τους, συμπληρώνοντας στο πεδίο «ΕΠΙΘΥΜΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΥ» την επιλογή «ΟΧΙ».

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα για τους/τις ιδίους/ίδιες και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους με την προϋπόθεση ότι δεν το έχουν λάβει κατά το παρελθόν, και προκειμένου να τους καταβληθεί, οφείλουν να παραμείνουν στη χώρα απόσπασης μέχρι το πέρας του διανυόμενου διδακτικού έτους και έως ότου γίνει δέσμευση πίστωσης από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική εγκύκλιο