Βουλή των Εφήβων. Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

Σε συνέχεια της εγκυκλίου, αναφορικά με τις επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 1207/06-09-2022 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με θέμα: «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων», προκειμένου να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες σχετικά.

Το έγγραφο

Η επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία