Ημερήσιο αρχείο: 6 Σεπτεμβρίου, 2022

Προσωρινοί πίνακες για εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς ΕΜ16 για το σχολικό έτος 2022-2023

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα Μουσικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2022-2023

2ο Διαδικτυακό Εργαστήριο Visionary Workshop στο πλαίσιο του Έργου «Learning from the Extremes»

Η συνάντηση απευθύνεται στα σχολεία όλης της χώρας και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 & ώρα 14:00 – 16:00. Δηλώσεις μέχρι την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022.