Ημερήσιο αρχείο: 2 Σεπτεμβρίου, 2022

Απαλλαγή μαθητών από την ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα της φυσικής αγωγής, της μουσικής και των θρησκευτικών

Με την υπ’ αριθμ. 106646/ΓΔ4/2-9-2022 Υπουργική Απόφαση, ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής μαθητών και μαθητριών από την ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα της φυσικής αγωγής, της μουσικής και των θρησκευτικών.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το 2021-2022

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του ΙΕΠ οι εκθέσεις και οι βαθμολογίες των υπευθύνων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με την αναλυτική και συνολική αποτίμηση του έργου των σχολικών μονάδων.