Ημερήσιο αρχείο: 20 Σεπτεμβρίου, 2022

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου σε νεοδιοριζόμενο/η υπάλληλο

Η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ. 14695 (ΑΔΑ: 6Ζ6846ΜΤΛ6-5ΩΩ) του Υπουργείου Εσωτερικών, με διευκρινίσεις για τη χορήγηση άδειας ανατροφής σε νεοδιόριστους υπαλλήλους και άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2022. Πρόσκληση και υλικό για τον εορτασμό της.

Πρόσκληση, υλικό και προτεινόμενες δραστηριότητες για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2022, την 26η Σεπτεμβρίου 2022.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το 2022-2023. Συνεχής ενημέρωση…