Ημερήσιο αρχείο: 5 Σεπτεμβρίου, 2022

10η Περίοδος επιμόρφωσης για την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο

Από την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.00 μέχρι την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, 2022 και ώρα 13.00 θα ανοίξει ξανά το μητρώο του ΙΕΠ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής (10η περίοδος Α’ Φάσης)