Ημερήσιο αρχείο: 14 Σεπτεμβρίου, 2022

Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας

Η ημερίδα απευθύνεται στους/στις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες Α/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης, στους/στις Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους/στις προϊσταμένους/νες των ΚΕΔΑΣΥ.

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. για το 2022-2023

Διαδικασία, κριτήρια επιλογής και καθήκοντα Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. για το 2022-2023

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και ΓΕΛ για το 2022-2023

Διαδικασία, κριτήρια επιλογής και καθήκοντα Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και ΓΕΛ για το 2022-2023.

Εγκύκλιος για εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αιτήσεις και δικαιολογητικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς, από την 16η Σεπτεμβρίου έως και τη 26η Σεπτεμβρίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης).