Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π), διοργανώνει την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, από τις 11:00 έως τις 16:00, ημερίδα με θέμα:

«Πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας», που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex και απευθύνεται:

  • στους/στις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • στους/στις Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • στους/στις Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • στους/στις προϊσταμένους/νες των ΚΕΔΑΣΥ

Η διημερίδα διαρθρώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Παρουσίαση προγράμματος Φιλία
  • Σύγχρονες τάσεις στην μελέτη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού
  • Πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού: πολυεπίπεδες προτάσεις μέτρων
  • Διαδικτυακός Εκφοβισμός στην εποχή του COVID-19

Την παρουσίαση των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων θα ακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο

Για το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας δείτε εδώ.