Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το 2022-2023. Το άρθρο θα ενημερώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των οδηγιών για όλα τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο και οι οδηγίες για τις Α’ και Β’  Λυκείου και οι οδηγίες για την Γ’  Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο και οι αναλυτικές οδηγίες

Ιστορία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο και οι οδηγίες

Λατινικά

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο και οι οδηγίες

Θρησκευτικά και Φυσική Αγωγή

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο με τις οδηγίες

Μαθηματικά

1.Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας των Α’ και Β’ τάξεων του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο

Οδηγίες για την Άλγεβρα Α’ Λυκείου

Οδηγίες για την Γεωμετρία Α’ Λυκείου

Οδηγίες για την Άλγεβρα Β’ Λυκείου

Οδηγίες για την Γεωμετρία Β’ Λυκείου

2.Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) και των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού (Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) της Γ’ τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο

Οδηγίες για τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Οδηγίες για τα Μαθηματικά Ο.Π. (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Φυσική

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Το έγγραφο και οι οδηγίες

Χημεία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Το έγγραφο και οι οδηγίες για την Α’ Λυκείου, για την Β’ Λυκείου και την Γ’ Λυκείου

Βιολογία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Το έγγραφο και οι οδηγίες για την Α’ Λυκείου, για την Β’ Λυκείου και την Γ’ Λυκείου

Ξένη Γλώσσα

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο και οι οδηγίες

Πολιτική Παιδεία

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Α’ τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο και οι οδηγίες

Εφαρμογές Πληροφορικής

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής της Α’ τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο και οι οδηγίες

Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β’ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο και οι οδηγίες

Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ’ τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο και οι οδηγίες

Οικονομία και Φιλοσοφία

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικονομίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Φιλοσοφίας του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο με τις οδηγίες


Για τις Οδηγίες Μαθημάτων Γυμνασίου για το 2022-2023, δείτε εδώ.
Για τις Οδηγίες Μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. για το 2022-2023, δείτε εδώ.