Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το 2021-2022

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του ΙΕΠ οι εκθέσεις και οι βαθμολογίες των υπευθύνων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με την αναλυτική και συνολική αποτίμηση του έργου των σχολικών μονάδων. Για την είσοδο στη σελίδα απαιτούνται οι επίσημοι κωδικοί της σχολικής μονάδας (όχι του myschool). Δείτε την έκθεση πατώντας την εικόνα που ακολουθεί:

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης