Ημερήσιο αρχείο: 12 Σεπτεμβρίου, 2022

ΦΕΚ 4771/2022. Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 4771 τ.Β’ (12-9-2022) η απόφαση με τον Κανονισμό Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.