Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται (Α’ Φάση) για το 2022-2023.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα και την περιοχή πρόσληψης, από τον κόμβο του Υ.ΠΑΙ.Θ:

Προσλήψεις ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕ

Προσλήψεις ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ 

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Προσλήψεις ΜΟΥΣΙΚΑ 

Προσλήψεις ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ

Προσλήψεις ΣΜΕΑ ΔΕ

Προσλήψεις ΣΜΕΑ ΠΕ