Ημερήσιο αρχείο: 26 Αυγούστου, 2022

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020

Εγκύκλιος – πρόσκληση για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ ΕΒΠ σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 26 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.