Ημερήσιο αρχείο: 4 Αυγούστου, 2022

Προκηρύξεις 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και ενστάσεις

Ενστάσεις από τις 5 Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 έως και τις 17 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Βουλή των Εφήβων. Εγκύκλιος με οδηγίες συμμετοχής μαθητών/τριών και σχολικών μονάδων

Εγκύκλιος με αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων 2022-2023, τη συγκρότηση ομάδων και τη συμμετοχή σχολείων.