Ημερήσιο αρχείο: 1 Αυγούστου, 2022

Προκήρυξη 3ΕΑ/2022. Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες και οδηγός για ενστάσεις (ανακοινοποίηση)

Οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 20 ΑΣΕΠ) ανακοινοποιήθηκαν. Ενστάσεις από 5/8/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 έως και τις 17/8/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00