Ημερήσιο αρχείο: 16 Αυγούστου, 2022

Τελικοί πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2022-2023

Αναρτήθηκαν οι κυρωμένοι τελικοί πίνακες τοποθετημένων και με τοποθετημένων με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2022-2023.

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Οι νεοδιόριστοι θα πρέπει να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022.