Τελικοί πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2022-2023

Αναρτήθηκαν οι κυρωμένοι τελικοί πίνακες τοποθετημένων και με τοποθετημένων με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία μετά τις συμπληρωματικές αιτήσεις, σύμφωνα με την πράξη 14/ΔΕΠΠΣ/16-8-2022.

Δείτε τους τελικούς πίνακες στον ιστότοπο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων