Ημερήσιο αρχείο: 10 Σεπτεμβρίου, 2021

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο

Δείτε το ΦΕΚ 4189 τ.Β΄ (10-9-2021) με θέμα: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Το ΦΕΚ 4188 τ.Β΄(10-9-2021) με θέμα: «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022».

Τι θα ισχύσει για τις εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές για το 2021-2022

Δείτε τι ορίζει το άρθρο 4 του ΦΕΚ 4187 τ.Β΄ (10-9-2021) που αφορά στις εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές.

Λειτουργία Σχολείου 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Το ΦΕΚ 4187 τ.Β΄ (10-9-2021) με τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας των Σχολείων για το 2021-2022 και το πρωτόκολλο με τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.