Ημερήσιο αρχείο: 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Τροποποιήσεις στην ένταξη Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Το ΦΕΚ 2222 τ.Β΄ (26-5-2021) με τις αλλαγές στην κατάταξη σχολών και τμημάτων στα επιστημονικά πεδία για τις Πανελλαδικές 2022