Ημερήσιο αρχείο: 30 Σεπτεμβρίου, 2021

Υποβολή Αιτήσεων Πιστοποίησης Β1 Επιπέδου ΤΠΕ

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS), και μέχρι την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021