Ημερήσιο αρχείο: 2 Σεπτεμβρίου, 2021

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

Απόφαση 02-09-2021Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Τοποθετήσεις Διαθέσεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

Απόφαση 2112 (1-9-2021) με τις τοποθετήσεις και διαθέσεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας