Ημερήσιο αρχείο: 29 Σεπτεμβρίου, 2021

Η Πλατφόρμα του ΙΕΠ για την αξιολόγηση στο Gov.gr. ΦΕΚ 4501 τ.Β΄.

Λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)