Η Πλατφόρμα του ΙΕΠ για την αξιολόγηση στο Gov.gr. ΦΕΚ 4501 τ.Β΄.

Ενημέρωση 22-11-2022: Το ΦΕΚ 4501 δεν ισχύει πια. Δείτε το νέο ΦΕΚ, εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4501 τ.Β΄ (29-9-2021)  απόφαση με θέμα: Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο». Στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται γενικές διατάξεις, θέματα καταχώρισης στοιχείων και ρόλων στην εφαρμογή, θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, και μεταβατικές διατάξεις.

Δείτε το ΦΕΚ