Ημερήσιο αρχείο: 16 Σεπτεμβρίου, 2021

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών

Η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση, η οποία απορρέει από τους με αριθμό 4692/2020 (Α’ 111) και 4823/2021 (Α’ 136) νόμους.

Εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις 2021-2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4254 τ.Β΄(15-9-2021) η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ ΓΕ.Λ. που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-2022