Εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις 2021-2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4254 τ.Β΄(15-9-2021) η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ