Ημερήσιο αρχείο: 13 Σεπτεμβρίου, 2021

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής

Δείτε τις εγκυκλίους για την επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.), και Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) για το 2021-2022.