Επιλογή και αρμοδιότητες Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής

Δείτε τις εγκυκλίους για την Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικών Εργαστηρίων:

α) Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.)

β) Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

για το σχολικό έτος 2021-2022.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...