Ημερήσιο αρχείο: 9 Σεπτεμβρίου, 2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022

Αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022

Ομάδες, κλάδοι και τρόπος εξέτασης μαθημάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ΓΕΛ για το 2021-2022

Το ΦΕΚ 4134 τ.Β’ (9-9-2021) με θέμα τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης μαθημάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ΓΕΛ για το 2021-2022