Ομάδες, κλάδοι και τρόπος εξέτασης μαθημάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ΓΕΛ για το 2021-2022

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 4134 τ.Β’ (9-9-2021) με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Δείτε το ΦΕΚ

Ενημέρωση 6/9/2022: Τροποποίηση της απόφασης. Δείτε εδώ.